BİRLEŞMELER VE DEVRALMALAR

Ticaret şirketlerinin birleşmelerine, bölünmelerine ve tür değiştirmelerine Türk Ticaret Kanunun  134 ilâ 194 üncü maddeler uygulanır.

Hukuk Ofisimiz, birleşme ve devralma işlemlerinde, hukuki danışmanlık ve yasal sürecin takibi hizmeti vermektedir. Şirketlerin hisselerinin bir kısmının veya tamamının satılması, şirket ortaklarının kendi paylarını satma, bunları satın alma ya da birden çok şirketin birleştirmesi ya da bir şirketin bölünmesi gibi işlemlerin tamamında hukuki olarak ortaya çıkmış ve çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için hukuki destek sağlamaktayız. Ticari konularda ortaya çıkma ihtimali yüksek uyuşmazlıklarda önceden tedbirlerin alınması ve işlemlerin hukuki bir gözetim altında yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.

Dumlu Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı yatırımcılara, tüm bu satın alma ve satma işlemleri ile birleşme-devralma işlemlerinde hukuki hizmet vermektedir.

Ofisimizde, hisse işlemleri, ön alım hakkı kullanımları, satış vaadi sözleşmeleri, opsiyonların kullanılması, hisse ve pay satışı, çalışan hisse opsiyonlarına ilişkin işlemler, stratejik ortaklıklar ve ortak girişimler ve bunlar gibi tüm yatırım işlemlerinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Müvekkillerimize söz konusu işlem ya da tüzel – gerçek kişiler ile varlıkları kapsamında hukuki inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapılması, yönetim ve hisselerinin özelliklerinin incelenmesi süreçlerini de takip etmekteyiz. Bunlarla birlikte, işlemlerin vergilendirme ve finansman planlarının oluşturulması, Rekabet Kurumu veya RTÜK, BDDK gibi bağımsız kurumlarla yapılması gereken başvurular, izinler ve tüm bu işlemlerin takibi de ofisimizce sağlanmaktadır.

 Ticaret Hukuku ve Dava Konuları

Ticaret hukuku alanında yaşanan sıkıntılı süreç için uygulanması gereken hukuki işlemler silsile yoluyla uygulanmalıdır. Bu süreçte atlanılan en ufak bir bilgi veya detay anlaşmazlıkların büyümesine ve daha uzun bir sürecin oluşmasına sebep olmaktadır. Vermekte olduğumuz avukatlık hizmetlerimizde ayrıntılı çalışmalar ve sonuç odaklı çalışmalar yapılmaktadır.