FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUKU

Fikri mülkiyet alanında her türlü hukuki yardım hizmeti vermekteyiz. Hhizmetlerimize hukuk ve ceza davaları, arabuluculuk ve sair idari süreçlerde temsil, marka, patent haklarının tescili, tescil başvurularına itirazlar, fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, temlik ve sair sözleşmeler ve işlemler yapılması dâhildir.

Fikri mülkiyet hizmetlerimizi sektörler özelindeki çalışma tecrübemiz ve birikimimiz ile birleştirerek ihtilafların en etkin şekilde çözülmesi için fikri mülkiyet stratejileri geliştirir ve uygularız.

Savunduğumuz davalarda, içtihat yaratmak için çaba sarf etmekteyiz. Ekibimizdeki üyelerimizin İstanbul’da bulunan çeşitli üniversitelerde yapmakta olduğu akademik çalışmaları, teori ile uygulamayı bir araya getirme imkanı yaratmaktadır.

Fikri ve Sanat Eserleri hukukunun tüm alanlarında özellikle dizi, müzik, edebiyat, sinema çalışmaları, bilgisayar yazılımı ve veritabanları, televizyon program formatları, dijital yayıncılık gibi alanlarda hizmet sunmaktayız.

Pek çok farklı yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimize danışmanlık, hukuk ve ceza davaları, alternatif ihtilaf çözümü konularında hizmetler sunmaktayız. Müvekkillerimizi fikri mülkiyet ve telif hakları ihtilaflarında hukuk ve ceza mahkemelerinde temsil etmekteyiz.

Telif Hakları alanındaki hizmetlerimiz, telif haklarına ilişkin çeşitli sözleşmeler, lisans, temlik, kullanma ve yararlanma sözleşmeleri,program, sunucu, ortak yapım sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesini kapsar.