Ticaret Hukuku, bir ticari işletmenin yaptığı ve yapacağı işlerden doğan yaptırımların belirlenmesi ve sorumluluk kapsamına girebilmesini temel hatlarıyla ortaya koyan yasal düzenlemelerdir. Türk Ticaret Kanunu Türk Medeni Kanunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, ticari işletme niteliği taşıyan işletmeye sahip olan herkesi ilgilendirir.

Kimleri İlgilendirir?

Bu kapsamda ticari işletme sahibi olan herkes için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ticari işletmenin tüzel veya gerçek kişi olması fark etmeksizin hizmetimizi sunuyoruz.

Borçlar Hukukundan Nasıl Ayrılır?

Ticaret Hukuku, Türk ticaret kanunu uyarınca; ticari iş niteliği taşıyan işleri ve konuları aynı zamanda tacir olarak görev yapan ticari işletme sahiplerini kapsar. Borçlar hukuku ile birbirlerine bağlıdır. Ancak, sadece ticari faaliyetlere bakılması dolayısıyla farklı kanunlardan yararlanılır.

Bu Alandaki Hizmetlerimiz

Dumlu Hukuk Bürosu, şirket kuruluşları, genel kurulların düzenlenmesi, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri, genel kurul kararlarının iptali, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması, gerekli idari izinlerin alınması, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, cari hesap, kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi konularında hizmet vermektedir.