4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un amacı, “Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.”

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık hizmetlerimizi şöyle sıralayabiliriz:

 1. Tüketici hukuku kapsamına giren tüm sözleşmeleri takip etmekteyiz
 2. Tüketicilerimizin sözleşmelerinin kanuna uygun olmasını sağlıyoruz
 3. Tüketicilerimizin yapmış olduğu tüm sözleşmeleri kontrol ederek, problem çıkabilecek hususların düzeltilmesini sağlıyoruz
 4. Alıcı ile satıcı arasındaki uyuşmazlık görüşmelerine katılarak, tüketicimiz adına görüşmeleri yürütüyoruz
 5. Tüketici hakem kuruluna müracaat için gerekli işlemleri yapıyor ve evrakları hazırlıyoruz

Tüketiciyi Koruma Kanunu, tüketicinin güvenliğini, sağlığını ve ekonomik çıkarlarını korumak, bu konuda tüketiciyi bilinçlendirmek ve aydınlatmak maksadı ile çıkarılmıştır. Kanun;

 1. Tüketicilerin yapmış olduğu sözleşmeler ile ilgili haksız şartlar,
 2. Satıştan kaçınma
 3. Ayıplı maldaki sorumluluk
 4. İspat yükü
 5. Tüketicinin seçim hakkı
 6. Zaman aşımı
 7. Ayıplı hizmetler ve sorumluluklar
 8. Tüketici sözleşmeleri
 9. Cayma hakkı
 10. Temerrüt
 11. Tüketici kredileri
 12. Konut finansmanı
 13. Paket tur ve abonelik sözleşmeleri
 14. Tüketicinin bilgilendirilmesi ve menfaatlerinin korunması
 15. Ticari reklam ve haksız uygulamalar
 16. Tüketici hakem heyeti gibi birçok konuyu kapsamaktadır.

 Diğer Hususlar

Tamamen müvekkil odaklı çalışmaktayız. Tüketicileri ilgilendiren her konuyu kendi bünyemize dahil etmekteyiz. Ayrıca tüketici hukukunun kapsamında olmayan bir müracaat olduğunda, müvekkillerimizi yapmaları gerekenler konusunda da bilgilendirmekteyiz. En büyük amacımız müvekkillerimizin yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve haklarının bilincinde olmalarıdır.