Vergi her devletin vatandaşından ve çalışanından verdiği hizmet karşılığı aldığı bir ödemedir. Herkes vergi yükümlüsüdür, ama ne yazık ki bazı durumlarda usulsüzlükler olmaktadır. Bu usulsüzlüklerin sonucunda mağduriyetlerin oluşması kaçınılmazdır.

Hukuk büromuz vergi hukukunda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. Vergi hukuku konusunda tam bir bütünlük sağlayarak çalışmaktadır.

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi hukuku bireylerin vergi yükümlülüklerini inceleyen bir hukuk dalıdır. Aynı zamanda devlet ve vatandaş arasındaki ilişkiyi de inceler ve kanunla belirler. Vergi borcu olan şahıslar hakkında devletin ne gibi hakları olduğunu ve borcu olan kişinin bu süreçte neler yapabileceğini ele alır.

Vergi Alanında Danışmanlık Almak Neden Gereklidir?

Yasal süreç karışık ve hukuki bilgiye sahip olmayı gerektirdiğinden uzman görüşüne ihtiyaç duyulmaktadır. Vergi hukukunun karışık olması vergi mükellefi olan kişilerin istemeyeceği cezaları almasına neden olabilmektedir

Hukuk büromuzda uzman avukatımız ile mali müşavir ortaklaşa olarak çalışır ve dava sürecini beraber yönetirler.

Mahkeme her olayı mevzuata uygunluğu çerçevesinde değerlendirir ve ona göre karar verir. Hukuk büromuzda çalışan uzman avukatlarımız ve ortaklaşa çalıştığımız mali müşavirlik ofisi süreci fikir birliği yaparak yönetirler. Vergi hukuku hem mali süreç hem hukuki süreç içerdiğinden dolayı bu önemli bir ayrıntıdır.

Hukuk büromuzda vergi ile ilgili davalara bakılmakta ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.İletişim bölümünden randevu talep edebilirsiniz.